Explore Our Function Room

We have a function room which is tailored to suit all types of events and requirements with a variety of catering packages. The function room has its own bar, as well as a dance floor and space for a band or DJ, it can comfortably seat up to 100 guests or as little as 20.
 
If you wish to discuss your upcoming function or corporate event please contact us and we will personally advise you on all we can offer for you here at  Lydon's Lodge, Cong.
 

Private Dining & Events

We have a function room which is tailored to suit all types of events and requirements with a variety of catering packages. The function room has its own bar, as well as a dance floor and space for a band or DJ, it can comfortably seat up to 100 guests or as little as 20.
Hình ảnh có nhãn Banquet/Function facilities
If you wish to discuss your upcoming function or corporate event please contact us and we will personally advise you on all we can offer for you here at Lydon's Lodge, Cong.
 
Telephone int +353 94 954 6053
 

Liên Hệ

Địa chỉ

Lydon's Lodge,
Circular Road,
Cong,
Co. Mayo,
F31 V624

Điện Thoại

+353 94 954 6053

Email

lydonslodge@gmail.com

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

+353 94 954 6053

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách