Có sẵn tối nay

Chọn Phòng Cho Kỳ Nghỉ Của Bạn

-
+
-
+
-
+

Welcome to Lydon's Lodge Hotel

Welcome to the West of Ireland and the idyllic village of Cong. Carmel and Frank Lydon established Lydons Lodge in 1975 and it still continues to be a family run business.
 
From 1975 Lydons Lodge evolved from being ahead of its time as a victualler / craft butcher shop, to a fishing lodge, bed and breakfast renowned by fishermen for its high tea dining experience to the now Lydon's Lodge Hotel.
 
Hình ảnh có nhãn Bedroom

Deluxe Accommodation

We have 10 spacious newly refurbished bedrooms consisting of Queen, King, Twin, Single and Deluxe Family Rooms – all equipped with modern amenities. Lydons Lodge Hotel is the perfect place to relax and unwind.
 

3 Star Hotel

This family run business located in the historic village of Cong combines a warm welcome with old world charm. We enjoy providing a home away from home experience and strive to share the best of the west with you.
 
Hình ảnh có nhãn Dining area
Hình ảnh có nhãn Natural landscape

Explore Cong

Lydon's Lodge host a wide range of activities, catering for individuals, families and groups of all ages and is open to the general public and located close to Cong Village on the Ashford Estate.
 

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách